พื้นที่ให้บริการ

ปัจจุบัน วายฟายเฟิร์ส เปิดให้บริการทั้งหมด 20 โครงการในกรุงเทพและปริมณฑล

โซน กรุงเทพฯ

เอื้ออาทร บึงกุ่ม 

ตัวแทนจำหน่าย

    คุณปราณี - นิติ 1 อาคาร 16

    คุณณภัค - นิติ 2 อาคาร 35

 

เอื้ออาทร ร่มเกล้า 2

ตัวแทนจำหน่าย

    ***รับสมัครตัวแทนจำหน่าย  

โซน นนทบุรี

เอื้ออาทร ห้าแยกปากเกร็ด (วัดกู้)

ตัวแทนจำหน่าย

    ***รับสมัครตัวแทนจำหน่าย 

 

เอื้ออาทร ติวานนท์ 

ตัวแทนจำหน่าย

    ***รับสมัครตัวแทนจำหน่าย  

เอื้ออาทร บางบัวทอง 1

ตัวแทนจำหน่าย

    ***รับสมัครตัวแทนจำหน่าย 

โซน รังสิต - ปทุมธานี

เอื้ออาทร สายไหม

ตัวแทนจำหน่าย

    คุณวัชระ - นิติ 2 อาคาร 27

    คุณภรณ์ทิพย์ - นิติ 2 อาคาร 27

เอื้ออาทร รังสิตคลอง 1

ตัวแทนจำหน่าย

    คุณนิชาภา - นิติ 2 อาคาร 40

เอื้ออาทร เสมาฟ้าคราม

ตัวแทนจำหน่าย

    คุณอังคนา - นิติ 1 อาคาร 4

โซน นครปฐม

เอื้ออาทร เพชรเกษม 81

ตัวแทนจำหน่าย

    คุณกมลชนก - นิติ 1 อาคาร 1

    คุณสุณิสา - นิติ 2 อาคาร 39

 

เอื้ออาทร อ้อมน้อย

ตัวแทนจำหน่าย

    ***รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

เอื้ออาทร ศาลายา 3

ตัวแทนจำหน่าย

    ***รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

เอื้ออาทร เศรษฐกิจ 3

ตัวแทนจำหน่าย

    คุณทับทิม - ตลาดนัด (ร้านขายน้ำดื่ม)

โซน สมุทรปราการ

เอื้ออาทร สมุทรปราการ1

ตัวแทนจำหน่าย

    คุณชาลิสา - นิติ 1 อาคาร 24

    คุณวินัย - สหกรณ์ร้านค้า

เอื้ออาทร เทพารักษ์1

ตัวแทนจำหน่าย

    ***รับสมัครตัวแทนจำหน่าย 

เอื้ออาทร ขจรวิทย์

ตัวแทนจำหน่าย

   คุณบุญเลิศ - นิติ 1 อาคาร 1

   คุณกฤติยา - นิติ 2 อาคาร 38

 

เอื้ออาทร บางโฉลง

ตัวแทนจำหน่าย

    คุณวิชัย - นิติ 1 อาคาร 4

    คุณสายธาร - นิติ 3 อาคาร 7

    คุณวราภรณ์ - นิติ 4 อาคาร 49

    คุณสุจิรา - นิติ 5 อาคาร 82

    

เอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 1 (วัดศรีวารีน้อย)

ตัวแทนจำหน่าย

    ***รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

เอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 2 (บางนา กม.16) /หัวเฉียว

ตัวแทนจำหน่าย

    คุณนุชจรินทร์ - นิติ 1 อาคาร 16

    คุณนายิกา - นิติ 6 อาคาร 130

เอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 3 (บางบ่อ)

ตัวแทนจำหน่าย

    ***รับสมัครตัวแทนจำหน่าย