ฮาท้องแข็ง หัวเราะไม่หยุด
ดูเท่าไหร่ ก็ยิ้มไม่หยุด
ไปกับพวกเค้าเหล่านี้